Verzend- en leveringsbeleid

Levering en montage

Wij leveren in heel Nederland (Met uitzondering van de Waddeneilanden) en België. IBoxspring biedt gratis levering en montage aan bij aankoop van een of meerdere boxsprings.

Nadat u in de webwinkel uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u automatisch een e-mail met de bevestiging van de door u geplaatste bestelling. iBoxspring neemt binnen 48 uur contact met u op om een afleverdatum af te spreken.

Bezorging

Als plaats van levering geldt het adres dat de gebruiker aan IBoxspring kenbaar heeft gemaakt. IBoxspring zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken dan wel opgenomen in het aanbod. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de gebruiker hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De gebruiker heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal IBoxspring zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. 

Levering en schade

IBoxspring zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken dan wel opgenomen in het aanbod. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de gebruiker hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De gebruiker heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Mocht u gebruik willen maken van onze montageservice, kan IBoxspring niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade bij het plaatsen of naar boven brengen van het bed. Dit is dus geheel op eigen risico.

Herroepingsrecht 

Indien de gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor voor rekening van IBoxspring. Indien de gebruiker een bedrag betaald heeft, zal IBoxspring dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de gebruiker zich richten naar de door IBoxspring bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Ontbinding

Bij de aankoop van producten heeft de gebruiker de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 101 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de gebruiker. Laat ons tijdig schriftelijk weten dat u de koop op afstand ontbindt, door het contactformulier op onze website IBoxspring in te vullen of door contact op te nemen met onze klantenservice. Het product dient onbeschadigd te zijn. Wanneer de consument heeft getekend voor goed ontvangst van de levering en toch iets vindt wat niet juist is, dient hij/zij dit binnen 5 werkdagen te melden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal IBoxspring het bedrag dat de gebruiker betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontbinding, terugbetalen.

Bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de Gebruiker zorgvuldig omgaan met het product. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren aan IBoxspring retourneren, conform de door IBoxspring verstrekte redelijke en duidelijke instructies. iBoxspring zal de boxspring gratis komen ophalen. 

Uitsluiting herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor de volgende producten:

 • Die door de gebruiker in gebruik genomen zijn en beschadigd zijn
 • Die door de gebruiker in gebruik zijn genomen en niet meer schoon zijn
 • Waarvan de gebruiker de originele aankoopfactuur niet meer kan overleggen

Garantiebepalingen

IBoxspring biedt standaard 3 jaar fabrieksgarantie. U heeft dan recht op een gratis reparatie of een nieuw product. Deze garantie is van kracht vanaf de datum van aankoop. Retourkosten voor producten die onder de garantie vallen zijn gratis. Na 12 maanden betaal je €45,- voorrijkosten. 

Om aanspraak te maken op de garantie, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U kunt aantonen dat u bij www.iBoxspring.nl een aankoop hebt gedaan.
 • U gebruikt het product volgens de meegeleverde instructies.

Producteigenschappen

De garantie geldt niet op product specifieke eigenschappen die bijdragen aan het karakter van het product, gebruiksslijtage en oneigenlijk gebruik van het product. Materialen, zoals hout en stof blijven werken door verschillen in temperatuur en de kleur kan beïnvloed worden door licht. IBoxspring kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen die ontstaan zijn door producteigenschappen. Neem contact met ons op voor advies omtrent product specifieke eigenschappen.

Kuilvorming

Kuilvorming kan na enkele weken via een natuurlijk proces in het matras ontstaan, wanneer de matras zich heeft aangepast aan het lichaam. Dit is een normaal proces. Het matras verliest hiermee geen ondersteuning of comfort. Garantie is enkel van toepassing bij extreme kuilvorming; meer dan 3,0 cm gemeten.

Kraken

IBoxspring biedt geen garantie op krakende boxsprings door gebruiksslijtage. Controleer of de poten goed gemonteerd en aangedraaid zijn. Gebruik bij een harde vloer extra vilt onder de poten. Bij (elektrisch) verstelbare bedden kan het zijn dat bewegende delen door bijvoorbeeld de luchtvochtigheid of temperatuur geluid maken. Dit los je op door de scharnieren in te spuiten met een siliconenspray.

Wasvoorschriften

IBoxspring biedt geen garantie op gewassen producten die niet geschikt zijn om te wassen in de wasmachine. (Top)matrashoezen dienen enkel door middel van een stofzuiger te worden gereinigd. 

Extra garanties van IBoxspring

Onverminderd uw wettige rechten biedt IBoxspring de volgende extra garanties:

100 nachten slaapgarantie

 • De 100 nachten slaapgarantie geldt op de gehele collectie Boxsprings.
 • IBoxspring betaalt het volledige aankoopbedrag terug of wij zullen samen op zoek gaan naar een slaapsysteem dat wel geschikt is. ​
 • U kunt tot maximaal 101 dagen vanaf levering aanspraak maken op onze slaapgarantie. U dient de boxspring wel minimaal 14 dagen te hebben uitgeprobeerd. Uw lichaam heeft deze tijd nodig om te ‘wennen’ aan het nieuwe slaapsysteem.
 • U heeft éénmaal de mogelijkheid aanspraak te maken op onze 100 dagen slaapgarantie.
 • De slaapgarantie is niet overdraagbaar op derden.
 • Als het om te ruilen artikel beschadigd/bevuild/stuk is, vervalt deze garantie.
 • Het product dient gedemonteerd klaar te staan op dag van retour, bij voorkeur in de originele verpakking (inclusief kartonnen hoekpunten).
 • Eventuele gratis producten zullen in mindering worden gebracht op het totaalbedrag dat wordt teruggestort.
 • U zult uiterlijk binnen 14 werkdagen het geld teruggestort krijgen, indien deze voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij IBoxspring, nadat de gebruiker de gebreken heeft geconstateerd. Bij IBoxspring ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door IBoxspring binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Mocht er niet tot een oplossing worden gekomen dan heeft u het recht om uw klacht te laten behandelen door een onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend voor zowel u als IBoxspring. De kosten voor het voorleggen van een geschil dienen door de consument betaald te worden. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.